Dịch vụ gia sư-Dạy kèm Hải Phòng | Chat tiếng anh cùng http://giasuhaiphong.biz!
[Hide]
| gia su hai phong |
Bài Viết Mới Nhất Bài Viết Ngẫu Nhiên Xem Nhiều Nhất
Chào mng quý Ph huynh, quý Thy cô, các bạn học sinh đến với trung tâm gia "Vườn ươm tương lai"
Tiện ích
Thống kê
Đăng nhập
Ý nghĩa cuộc sống
Gia sư Hải Phòng
    
Dạy toán lớp 2

  
1. Giới thiệu phần mềm
    
  Phần mềm DẠY TOÁN 2 là phần mềm nằm trong chuỗi các phần mềm DẠY TOÁN  dành cho các lớp khối Tiểu học. Đây là bộ phần mềm lớn và đồ sộ nhất của  Việt Nam trong lĩnh vực mô phỏng và hỗ trợ học tập môn Toán bậc Tiểu  học. Đặc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất của bộ phần mềm này là đã  mô phỏng toàn bộ tất cả các dạng toán được học và dạy trong nhà trường  Tiểu học theo chương trình sách giáo khoa mới. Bộ phần mềm DẠY TOÁN được  thiết kế dành riêng cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy trên lớp và cha  mẹ học sinh hướng dẫn học tập cho con em của mình.
    
  Một vài thông tin chính của bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5:
    
  - Mô phỏng trên 250 dạng toán thường gặp trong chương trình môn Toán bậc  Tiểu học, phủ kín toàn bộ chương trình môn Toán theo sách giáo khoa.
    
  - Các dạng toán đã mô phỏng được phân loại theo 10 dạng toán chính bao  gồm: nhận biết số, 4 phép tính với số, các đại lượng đo lường, xem đồng  hồ và thời gian, làm quen với tiền Việt Nam, hình học, giải toán có lời  văn, tính giá trị biểu thức, tính chất phép toán và số học, biểu đồ và  bản đồ.
    
  - Việc mô phỏng học và dạy toán bám sát hoàn toàn qui trình kiến thức  theo từng dạng bài hịc của sách giáo khoa. Các mô phỏng này sẽ cho phép  học sinh trực tiếp làm bài, ôn luyện trên máy tính đồng thời cho phép  giáo viên hướng dẫn giảng dạy ngay trên máy tính.
    
  - Hơn 2500 thuật toán sinh tự động dữ liệu cho các dạng toán đã mô  phỏng. Với tính năng này học sinh sẽ có thể thực hiện liên tục các bài  học, giáo viên có thể lấy nhanh và liên tục các đề bài phục vụ cho việc  giảng dạy của mình.
    
  - Mô phỏng chi tiết hơn 800 bài học cụ thể theo sách giáo khoamôn Toán  cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Với mỗi bài học của sách giáo khoa, phần mềm  đã thiết kế các nội dung học tập và giảng dạy cụ thể. Giáo viên, cha mẹ  học sinh có thể sử dụng ngay các bài học này để hướng dẫn cho học sinh  học tập và ôn luyện kiến thức.
  2. Đối tượng chính của phần mềm
    
  Đối tượng chính của phần mềm DẠY TOÁN 2 là giáo viên các nhà trường và cha mẹ học sinh.
    
  - Giáo viên sẽ sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ mạnh trong việc  giảng dạy, biên soạn giáo án điện tử, hướng dẫn học sinh học tập ngay  trên lớp học và bằng chính phần mềm này.
    
  - Đối với học sinh lớp 2, phần mềm sẽ thực sự là công cụ để các em học  tập, ôn luyện và kiểm tra kiến thức môn Toán đã được học trong nhà  trường. Phần mềm sẽ là một kênh học tập bổ sung rất tốt cho việc học  chính thức trong nhà trường.
    
  - Phần mềm có thể dùng tại nhà trường cũng như gia đình học sinh.
    
  - Cha mẹ học sinh cũng như giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm trong  công việc giảng dạy và hướng dẫn học tập cho con em của mình.
  3. Các chế độ làm việc và chức năng chính
  3.1. Màn hình làm việc chính
    
  Màn hình làm việc chính của phần mềm có dạng sau:
  
  
              
    

  
  3.2. Đăng nhập và đăng ký người dùng
  
  Chức năng này cho phép giáo viên đăng ký một tên truy nhập hoặc đăng nhập vào phần mềm với tên đã được đăng ký từ trước.
  
  Màn hình đăng ký đăng nhập có dạng như hình dưới đây:
  
  
    
  
  
  Giới thiệu chi tiết phần mềm DẠY TOÁN 2
  
  Công ty công nghệ Tin học Nhà trường vừa mới phát hành phần mềm DẠY TOÁN  1 nằm trong bộ 5 CD DẠY TOÁN 1, 2, 3, 5. Đây là phần mềm được thiết kế  riêng dành giáo viên giảng dạy và phụ huynh hướng dẫn dạy con học tại  gia đình.
  
  1. Giới thiệu phần mềm
  
  Phần mềm DẠY TOÁN 2 là phần mềm nằm trong chuỗi các phần mềm DẠY TOÁN  dành cho các lớp khối Tiểu học. Đây là bộ phần mềm lớn và đồ sộ nhất của  Việt Nam trong lĩnh vực mô phỏng và hỗ trợ học tập môn Toán bậc Tiểu  học. Đặc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất của bộ phần mềm này là đã  mô phỏng toàn bộ tất cả các dạng toán được học và dạy trong nhà trường  Tiểu học theo chương trình sách giáo khoa mới. Bộ phần mềm DẠY TOÁN được  thiết kế dành riêng cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy trên lớp và cha  mẹ học sinh hướng dẫn học tập cho con em của mình.
  
  Một vài thông tin chính của bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5:
  
  - Mô phỏng trên 250 dạng toán thường gặp trong chương trình môn Toán bậc  Tiểu học, phủ kín toàn bộ chương trình môn Toán theo sách giáo khoa.
  
  - Các dạng toán đã mô phỏng được phân loại theo 10 dạng toán chính bao  gồm: nhận biết số, 4 phép tính với số, các đại lượng đo lường, xem đồng  hồ và thời gian, làm quen với tiền Việt Nam, hình học, giải toán có lời  văn, tính giá trị biểu thức, tính chất phép toán và số học, biểu đồ và  bản đồ.
  
  - Việc mô phỏng học và dạy toán bám sát hoàn toàn qui trình kiến thức  theo từng dạng bài hịc của sách giáo khoa. Các mô phỏng này sẽ cho phép  học sinh trực tiếp làm bài, ôn luyện trên máy tính đồng thời cho phép  giáo viên hướng dẫn giảng dạy ngay trên máy tính.
  
  - Hơn 2500 thuật toán sinh tự động dữ liệu cho các dạng toán đã mô  phỏng. Với tính năng này học sinh sẽ có thể thực hiện liên tục các bài  học, giáo viên có thể lấy nhanh và liên tục các đề bài phục vụ cho việc  giảng dạy của mình.
  
  - Mô phỏng chi tiết hơn 800 bài học cụ thể theo sách giáo khoamôn Toán  cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Với mỗi bài học của sách giáo khoa, phần mềm  đã thiết kế các nội dung học tập và giảng dạy cụ thể. Giáo viên, cha mẹ  học sinh có thể sử dụng ngay các bài học này để hướng dẫn cho học sinh  học tập và ôn luyện kiến thức.
  2. Đối tượng chính của phần mềm
  
  Đối tượng chính của phần mềm DẠY TOÁN 2 là giáo viên các nhà trường và cha mẹ học sinh.
  
  - Giáo viên sẽ sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ mạnh trong việc  giảng dạy, biên soạn giáo án điện tử, hướng dẫn học sinh học tập ngay  trên lớp học và bằng chính phần mềm này.
  
  - Đối với học sinh lớp 2, phần mềm sẽ thực sự là công cụ để các em học  tập, ôn luyện và kiểm tra kiến thức môn Toán đã được học trong nhà  trường. Phần mềm sẽ là một kênh học tập bổ sung rất tốt cho việc học  chính thức trong nhà trường.
  
  - Phần mềm có thể dùng tại nhà trường cũng như gia đình học sinh.
  
  - Cha mẹ học sinh cũng như giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm trong  công việc giảng dạy và hướng dẫn học tập cho con em của mình.
  3. Các chế độ làm việc và chức năng chính
  3.1. Màn hình làm việc chính
  
  Màn hình làm việc chính của phần mềm có dạng sau:
  3.2. Đăng nhập và đăng ký người dùng
  
  Chức năng này cho phép giáo viên đăng ký một tên truy nhập hoặc đăng nhập vào phần mềm với tên đã được đăng ký từ trước.
  
  Màn hình đăng ký đăng nhập có dạng như hình dưới đây:
  
  Nếu tên truy nhập đã có thì chỉ cần chọn tên tại vị trí Chọn người dùng.
  
  Nếu cần tạo một tên đăng nhập mới thì chọn chức năng Tạo người dùng mới và nhập 3 thông tin: Họ tên, Trường và Địa chỉ.
  
  Nháy nút Đồng ý để kết thúc công việc đăng nhập.
  
  Sau khi đăng nhập tên giáo viên sẽ hiện tại vị trí nhãn vở của màn hình chính.
  
  Chú ý: tên giáo viên sẽ hiện trong bài giảng theo từng tiết học.
  3.3. Học - Dạy theo chủ đề
  
  Học - Dạy theo chủ đề là một trong hai chức năng chính của phần mềm.  Toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 2 được phân loại thành nhiều chủ đề khác  nhau. Trong phần mềm DẠY TOÁN 2, các chủ đề kiến thức được phân loại  theo ba mức sau:
  
  Màn hình HỌC - DẠY theo chủ đề sẽ bao gồm các chủ đề kiến thức chínhcó khuôn dạng như hình dưới đây.
  
    
  
  Trên màn hình là các nút lệnh tương ứng với 10 dạng toán chính đã mô  phỏng. Khi di chuyển chuột lên một biểu tượng, nội dung dạng toán sẽ  hiện ra tại vị trí đám mây. Nháy chuột lên một biểu tượng sẽ vào màn  hình liệt kê các chủ đề kiến thức tương ứng với dạng toán này.
  
  Dưới đây là hình ảnh của màn hình các chủ đề tương ứng với dạng Toán: Cấu tạo số, nhận biết số, 4 phép toán với số chính.
  
    
  
  Khi nháy chuột lên một chủ đề kiến thức sẽ thấy xuất hiện một bảng chọn  cho phép chọn tiếp các chủ đề con. Hệ thống bảng chọn này có thể có hai  mức (như hình vẽ dưới đây).
  
  
    
  
  Nháy vào dòng chứa chủ đề con để thực hiện bài học này.
  3.4. Học - Dạy theo bài học
  
  HỌC - DẠY theo bài học là chức năng hoàn toàn mới của bộ phần mềm DẠY  TOÁN 1, 2, 3, 4, 5. Chức năng này đã mô phỏng chi tiết toàn bộ các bài  học cụ thể của sách giáo khoa Toán bậc Tiểu học.
  
  Màn hình chính của HỌC - DẠY theo bài học có dạng như hình dưới đây.
  
  
    
  
  Các bài học được chia thành các Chương, Phần theo đúng phân loại của  sách giáo khoa. Nháy chuột lên các TAB nằm bên trái màn hình để vào các  Chương cụ thể.
  
  Màn hình là hình ảnh một Chương cụ thể của sách giáo khoa. Trên màn hình  là danh sách các tiết học theo đúng sách giáo khoa TOÁN 2 của Nhà xuất  bản Giáo dục.
  
  
    

Nháy chuột nhẹ lên dòng chứa bài học sẽ vào màn hình bài giảng cụ thể của tiết học này.
  
  Dưới đây là một bài giảng cụ thể đã được thiết kế của phần mềm.
  
  Mỗi bài giảng sẽ bao gồm nhiều nội dung giảng dạy, mỗi nội dung là một  chủ đề kiến thức của phần mềm. Tên giáo viên được ghi phía dưới của màn  hình này.
  
    
  
  Nháy đúp chuột lên dòng chứa nội dung bài học để vào màn hình ôn luyện của chủ đề kiến thức này.
  
  Chú ý: Các nội dung học tập của mỗi bài học được lưu trữ trong một tệp  dạng *.math trong thứ mục MATHS của phần mềm. Tuyệt đối không xóa các  tệp này.
  
  Muốn thoát khỏi màn hình bài giảng nháy nút phía trái dưới màn hình.
  
  4. Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 2.
    
  
  167 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 2.
  
    
      
        
          
            
  
  
      
  
  
  

Gia sư Hải Phòng sưu tầm và biên soạn !
Địa chỉ bài viết: http://giasuhaiphong.biz/Dia-day-toan-lop-2/


Chia sẻ bài viết cho bạn bè:
  Đăng lên ZingMe
 • Đăng Lên Facebook
 • Đăng Lên Twitter
 • Đăng lên ZingMe
 • Đăng Lên FriendFeed
 • Đăng Lên Reddit
 • Đăng Lên MySpace
 • Đăng Lên Digg
 • Đăng Lên Baidu
 • Đăng lên Linkhay
Tài Liệu Lớp 2 » Môn toán lớp 2 | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7617)
Bấm vào đây nếu bạn thấy bài viết có ý nghĩa!

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID登入 权限选项 Hình vui
               

 

Gia sư Hải Phòng, Gia su Hai Phong, Trung tâm Gia sư Dạy kèm ở Hải Phòng.

Các bạn đang xem tài liệu trên website của trung tâm Gia sư hải phòng.

 Trung tâm gia sư hải phòng chuyên toán - lý - hóa, văn - sử - địa các lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tài liệu tham khảo, học tập phục vụ ôn thi đại học các khối A, B, C, D,... Hãy cùng luyện tập nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình bằng cách chat bằng tiếng anh với http://giasuhaiphong.biz nhé!

 

Phần mềm gia sư Hải PhòngPhần mềm giáo dục - P1
Gia sư Hải PhòngBé học đánh vần
Gia sư Hải PhòngBé vui học chữ
Gia sư Hải PhòngBút chì thông minh
Gia sư Hải PhòngBé tập tô màu
Gia sư Hải PhòngThiên nhiên xung quanh em
Gia sư Hải PhòngPhần mềm bé vui học
Gia sư Hải PhòngHọc vần Tiếng Việt
Gia sư Hải PhòngEm học toán
Gia sư Hải PhòngSắc màu toán học
Xem thêm
Phần mềm gia sư Hải PhòngPhần mềm giáo dục - P2
Gia sư Hải PhòngBé tập viết chữ
Gia sư Hải PhòngHọc chính tả tiếng Việt
Gia sư Hải PhòngHọc tiếng Việt lớp 1
Gia sư Hải PhòngHọc toán lớp 1
Gia sư Hải PhòngĐậu lém học toán 1
Gia sư Hải PhòngCùng học toán lớp 1
Gia sư Hải PhòngDạy toán lớp 1
Gia sư Hải PhòngTrò chơi hugo học toán lớp 1
Gia sư Hải PhòngTiếng Anh dành cho trẻ em
Xem thêm
Phần mềm gia sư Hải PhòngPhần mềm giáo dục - P3
Gia sư Hải PhòngĐĩa dạy toán lớp 2
Gia sư Hải PhòngCùng dạy và học toán 3
Gia sư Hải PhòngĐĩa dạy toán lớp 3
Gia sư Hải PhòngDạy toán lớp 4
Gia sư Hải PhòngHọc toán lớp 4
Gia sư Hải PhòngHọc tiếng việt lớp 4
Gia sư Hải PhòngDạy toán lớp 5
Gia sư Hải PhòngVừa chơi vừa học
Gia sư Hải PhòngEnglish for children
Xem thêm
Nhập từ cần tìm vào ô bên dưới